ناظران دقیق تدبیر

مشاوره، نظارت، اجرا، آموزش، خدمات مهندسی فروش

بازرسی چشمی سطح 1 و 2

هدف دوره :

Bibendum tempor ac quam varius congue posuere amet ligula urna

 enim nunc et ipsum dui ligula orci tellus in. Sit dolor leo primis phasellus.

 ادامه مطلب

تفسیر فیلم پرتونگاری سطح 1 و 2 

محتوای دوره:
شناخت خصوصیات ومولد های پرتو های ایکس وگاما
آشنایی با روشهای استاندارد رادیو گرافی
آشنایی باتجهیزات وابزار مورد استفاده دراین آزمایش
شیوه تشخیص عیوب واقعی وکاذب
اصول ظهور وثبوت شناخت منحنی های مشخصه انواع فیلم وصفحات تشدید کننده
اشنایی با عیوب متداول در صنعت جوشکاری
بررسی وارزیابی عیوب مطابق بااستاندارد های صنعتی متداول
اصول و مقررات ایمنی
شیوه گزارش نویسی

 

ادامه مطلب

    7

ذرات مغناطیس و مایعات نافذ سطح 1و2

محتوای دوره:
اشنایی با اصل ومبانی مغناطیس ورفتار مواد در میدان های مغناطیس
شناسایی با انواع جریانهای الکتریکی وکاربرد آنها
آشنایی با تجهیزات وابزار های مورد استفاده در این آزمایش
شیوه اجرای آزمایش وروش های مغناطیس کردن ومغناطیس زدایی
عوامل موثر در انتخاب روش آزمایش
آشنایی با عیوب متداول در صنعت جوشکاری
بررسی وارزیابی عیوب مطابق بااستاندارد های صنعتی متداول
بررسی اصول ایمنی در هنگام انجام آزمایش
شیوه گزارش نویسی

ادامه مطلب

 

1

التراسونیک سطح 1 و 2

هدف دوره :

Bibendum tempor ac quam varius congue posuere amet ligula u   rna enim nunc et ipsum dui ligula orci tellus in. Sit dolor leo primis phasellus.

ادامه مطلب

 

WPS

تهیه و تدوین WQT,PQR,WPS مطابق با استانداردهای                  EN287&288 AWS D1.1 , ASME Sec IX    

هدف دوره :

Bibendum tempor ac quam varius congue posuere amet ligula urna enim nunc et ipsum dui ligula orci tellus in. Sit dolor leo primis phasellus.

ادامه مطلب

 

 

 

 

 

RANG

بازرسی رنگ و پوشش سطح 1

هدف دوره :

Bibendum tempor ac quam varius congue posuere amet ligula urna enim nunc et ipsum dui ligula orci tellus in. Sit dolor leo primis phasellus.

ادامه مطلب

بازرسی سازه های فولادی بر اساس استاندارد AWS D1.1 2010

هدف دوره :

Bibendum tempor ac quam varius congue posuere amet ligula urna enim nunc et ipsum dui ligula orci tellus in. Sit dolor leo primis phasellus.

ادامه مطلب

  

 

 

 

 

 

اصول اجرایی PIPING

هدف دوره :

Bibendum tempor ac quam varius congue posuere amet ligula urna

 enim nunc et ipsum dui ligula orci tellus in. Sit dolor leo primis phasellus.

 ادامه مطلب

      

بازرسی جوش خطوط لوله بر اساس استاندارد API 1104

هدف دوره :

Bibendum tempor ac quam varius congue posuere amet ligula urna

 enim nunc et ipsum dui ligula orci tellus in. Sit dolor leo primis phasellus.

 ادامه مطلب

 

کلید فولاد KEY TO STEEL

هدف دوره :

Bibendum tempor ac quam varius congue posuere amet ligula urna

 enim nunc et ipsum dui ligula orci tellus in. Sit dolor leo primis phasellus.

 ادامه مطلب

  sphere becher tank lg

بازرسی مخازن ذخیره بر پایه استاندارد API 650

هدف دوره :

Bibendum tempor ac quam varius congue posuere amet ligula urna

 enim nunc et ipsum dui ligula orci tellus in. Sit dolor leo primis phasellus.

 ادامه مطلب

  ISIRI

آشنایی با استاندارد های کاربردی در صنعت جوش ASME, AWS, API, ISO, EN

هدف دوره :

Bibendum tempor ac quam varius congue posuere amet ligula urna

 enim nunc et ipsum dui ligula orci tellus in.

Sit dolor leo primis phasellus.

 ادامه مطلب

 

دوره نقشه خوانی صنعتی

هدف دوره :

Bibendum tempor ac quam varius congue posuere amet ligula urna

 enim nunc et ipsum dui ligula orci tellus in. Sit dolor leo primis phasellus.

 ادامه مطلب

درخواست استاندارد

هدف دوره :

دانشجویان عزیز می توانید استانداردهای درخواستی خود را به ما در میان 

بگذارید.

 

درخواست استاندارد 

 

استعلام مدارک

مدیریت شرکت

iwiesf

شرکت ناظران دقیق تدبیر با مدیریت مهندس حسینعلی طبیبیان در راستای آموزش اصول تخصصی NDT با استفاده از نیروهای متخصص و با تجربه، اقدام به برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلند مدت می نماید

نرم افزارهای تخصصی

کلام بزرگان

هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید زیرا در عمل خواهید دید که همیشه وقت کم و کوتاه است. (فرانکلین)