ناظران دقیق تدبیر

مشاوره، نظارت، اجرا، آموزش، خدمات مهندسی فروش

ما ايمان داريم که هيچ صنعتي بي نياز از بازرسي فني نيست

دستیابی به کیفیت مطلوب در تولید یک فرآورده یا محصول در صنایع، مستلزم شناخت و بکارگیری صحیح روشهای بازرسی فنی و آزمایشات غیر مخرب درباره آن میباشد. عاری بودن قطعات از عیوب بسیار حائز اهمیت است. اطلاع، آگاهی و شناخت این عیوب از وظایف مهم و اساسی در راستای بهبود عملکرد مجموعه عملیات مهندسی محسوب میشود. در طی تولید مواد، قطعات و سازه های عملیاتی امکان دارد انواع عیوب با اندازه های مختلف در ماده یا قطعه بوجود آیند که ماهیت و اندازه دقیق هر عیب روی عملیات بعدی آن قطعه، تاثیرگذار است. این عیوب میتواند طی ساخت مواد خام در فرآیندهایی مانند ریخته گری، کشش سرد و گرم، نورد سرد و گرم و … یا تولید قطعه اولیه شامل ترکهای ناشی از تنشهای پسماند عیوب جوشکاری، عیوب عملیات حرارتی، ماشینکاری یا طی مونتاژ قطعات و در نهایت میتواند در حین کاربرد قطعات ایجاد شود.

بنابراین ضرورت بازرسی مجموعه سازه ها و قطعات مهندسی بسیار روشن است و این تنها با تکیه بر شناسایی کامل عیوب فرآوری، ساخت، مونتاژ، عملکرد و با استفاده از روشهای مهندسی بازرسی فنی مانند آزمایشات غیر مخرب قابل انجام است.
تشخیص این عیوب بدون تخریب قطعه یا مواد را «آزمایشات غیر مخرب» می نامند.

ادامه مطلب 

پیوست ها:
دانلود این فایل (ASNT LEVEL III Refresher Course.jpg)دوره آمادگی سطح 3 ، ASNT LEVEL III[دوره آمادگی سطح 3 ، ASNT LEVEL III]825 Kb

استعلام مدارک

مدیریت شرکت

iwiesf

شرکت ناظران دقیق تدبیر با مدیریت مهندس حسینعلی طبیبیان در راستای آموزش اصول تخصصی NDT با استفاده از نیروهای متخصص و با تجربه، اقدام به برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلند مدت می نماید

نرم افزارهای تخصصی

کلام بزرگان

هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید زیرا در عمل خواهید دید که همیشه وقت کم و کوتاه است. (فرانکلین)